facebook

 

Kaynaklar

Konu hakkındaki bilimsel yayınlar, uluslararası örgütlerin hazırladığı raporlar, soru önergeleri vb. kaynaklara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kaynak Dosyaları
Ayşe Aydın Şafak, Türk Hukukunda Gebeliğin Sonlandırılması Dünya Sağlık Örgütü, Güvensiz Kürtaj: Güvensiz kürtaj vakaları ve buna bağlı ölümlerin küresel ve bölgesel tahminleri - 2008 Raporu (Özet) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye’nin Demografik Dönüşümü Muhtar Çokar, Dünyada ve Türkiye’de İsteyerek Düşüğün Yasal Boyutunun Etik Açıdan Değerlendirilmesi Muhtar Çokar, Rakamlarla Dünyadaki ve Türkiye’deki Durum Ruhsar Demirel’in Yazılı Soru Önergesine Sağlık Bakanlığı’nın Verdiği Yanıt